[1]
D’Addino, J.L., Grosso, C.P., Meza, G. y Zabala, M. 2021. Hiperparatiroidismo primario por adenoma paratiroideo doble con glándulas paratiroides eutópica y ectópica. Duazary. 18, 3 (ago. 2021), 321–327. DOI:https://doi.org/10.21676/2389783X.4236.